Visie ouderbetrokkenheid 3.0

De Koningin Beatrixschool vindt dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen, werken we aan een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling van het kind.