Regiegroep ouderbetrokkenheid
Na de samenwerkingsdag van november 2015 is een regiegroep samengesteld. In deze groep zitten zowel leerkrachten als ouders.

De ouders die in de regiegroep zitten zijn:
- Simone Rietveld
- Mariek Brand
- Fouke Blom
- Corlien de Jong
- Pam van Ockenburg

De leerkrachten die in de regiegroep zitten zijn:
- Sara Roth
- Marja Schox
- Corrie Tuinstra
- Manon van der Plank
- Rosemarie Wisselink

Verder zit de directeur Hananja Witkamp ook in de regiegroep. De regiegroep wordt ook (vooralsnog) bijgewoond door een begeleider van het CPS, Bianca Dijkstra.

De regiegroep is op 27 januari 2016 voor het eerste bij elkaar gekomen. Binnenkort leest u hier een kort verslag daarvan.

De volgende bijeenkomst is gepland op 30 maart 2016.